متفرقه

دیواره ی سلولی باکتریها

ازواكنش اسيد استيك وامين گلوكز آمين تركيبي به نام Nاستيل گلوكزآمين ايجاد مي شود. تركيب اخير در ديواره سلولي باكتري ها به ميزان زياد يافت مي شود . در ديواره سلولي باكتري ها تركيب ديگري به نام Nاستيل موراميك اسيد نيز يافت مي شود كه مشتقي از Nاستيل گلوكز امين است و در آن اسيد لاكتيك با گروه هيدروكسيل كربن شماره سه استيل گلوكز آمين استخلاف شده است . در ديواره باكتريهااستيل گلوكز آمين از طريق كربن شماره يك خود با كربن شماره چهار Nاستيل موراميك اسيد پيوند گليكوزيدي برقرار مي كند و پليمر پلي ساكاريدي طويلي را مي سازند . اين پليمر مانع ورود بيش از حد آب به باكتري شده و در نتيجه از تركيدن باكتري جلوگيري ميكند .( جلوگيري از ورود اسموتيك آب ) . در اشك و بزاق ما آنزيمي به نام ليزوزيم وجود دارد كه پيوند 1 به 4 موجود در بين استيل گلوكز آمين و موراميك اسيدديواره باكتري را مي شكند و باعث از بين رفتن باكتريها در اين قسمتها ميشود.

 

 

معجزات آلوئه ورا!

آلوئه ورا ضدآلرژی، ضدسرطان، ضدقارچ، ضدویروس، کاهش دهنده قندخون، قاعده آور، تقویت کننده معده و کبد است. گیاه آلوئه ورا از نظر بسیاری از مردم گیاه تازه و ناشناخته ای است در حالی که حقایق تاریخی نشان داده اند که این گیاه قدمتی طولانی داشته و قرن ها مورد مصرف مردم در سراسر جهان بوده است. امروزه علاوه بر ژل، محصول های مختلف این گیاه به شکل قرص، کپسول، صابون، شامپو، کرم، پماد، ژل، نوشابه های خوراکی و کمپوت تولید می شوند. چکیده فواید آلوئه یا آلوئه ورا یا همان شاخ بزی( صبر زرد) حاوی مشتقات هیدروکسی آنتراسن و آلوئه رزین a، b و c است. همچنین قندهای گلوکز، مانوز و سلولز، آنزیم های اکسیداز، آمیداز، کاتالاز و ویتامین