برگردان توالي هاي آمينواسيد به موسيقي !!

اين مطلب كه در سايت تازه هاي علمي Science Daily آورده شده است بيان مي دارد كه زيست شناسان مولكولي سازمان UCLA توالي هاي پروتئيني پروتئين هاي گياهي و جانوري را به ترتيب اصلي آنها در موسيقي كلاسيك بازگرداني كرده اند.
پژوهشگران اين پروژه خانم تاكاهاشي و آقاي ميلر هستند كه در بخش ايمني شناسي و ژنتيك مولكولي UCLA مشغول به كار مي باشند.
ميلر مي گويد: “ما توالي هاي پروتئيني را به موسيقي تبديل كرده ايم و مي توانيم براي هر پروتئين يك سيگنال صوتي تعريف كنيم”. وي كه پروفسور ميكروبيولوژي، ايمني شناسي و ژنتيكي مولكولي UCLA است همچنين اظهار مي دارد “هر پروتئين داراي شاخصه ي صوتي منحصز به فردي استبه اين دليل كه هر پروتئين توالي ويژه ي خود را دارد”.
تاكاهاشي عضو ديگر UCLA و دستيار پروژه هاي پژوهشي اين موسسه كه يك پيانيست نيز هست مي گويد: “ما براي هر آمينو اسيد يك تار در موسيقي تعريف كرده ايم و مي خواهيم ببينيم آيا مي توان الگوهاي موسيقي نهاده شده در توالي آمينواسيد ها را به فرم شنيداري تبديل كرد. در واقع با اين پروژه در نظر داريم به آهنگ پروتئين ها با نگاه كردن به توالي هاي آنها پي ببريم


دیدگاهی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *